Welzijn van dieren tijdens vervoer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
Je bekijkt nu Welzijn van dieren tijdens vervoer

Wie gewervelde dieren vervoert, moet zich houden aan wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de Europese Transportverordening en in nationale regelgeving. Deze voorschriften gelden met name voor vervoerders, veehouders en verzamelcentra.

De belangrijkste eisen hebben te maken met:
• de verzorging van dieren tijdens het transport;
• de vervoermiddelen;
• het laden en lossen;
• de duur van het transport;
• de beladingsgraad;
• verplichte documenten.
De tekst van de verordening en daarmee verband houdende richtlijnen vindt u op de website europa.eu.
Deze verordening is van toepassing op het vervoer van levende gewervelde dieren binnen de Europese Unie (EU) voor zover dit verband houdt met een economische bedrijvigheid, en heeft ten doel ervoor te zorgen dat de dieren geen letsel oplopen of onnodig lijden, en dat tijdens het transport in de behoeften van de dieren wordt voorzien.
Het Peer System sluit aan op deze regelgeving. De diervriendelijke vang, laad, transport en losmethode biedt op alle vlakken voorzieningen om uw transport binnen de richtlijnen te organiseren.