Het lossen van de kippen in de slachterij wordt ingericht op basis van de wensen en mogelijkheden die de slachterij biedt. Door gebruik te maken van de beweegbare vloeren van de trailer, in combinatie met een los unit, kunnen de kippen eenvoudig via transportbanden de slachterij in worden getransporteerd. Ook hier is het aanraken van de dieren overbodig, waardoor beschadigingen aan de dieren tot een minimum worden beperkt.

De voorkeur gaat ernaar uit dat er, tijdens het lossen, twee trailers naast elkaar kunnen worden opgesteld. Hierdoor kan de aanvoer van kippen worden gegarandeerd en ontstaan er geen lege slachthaken in het slachtproces.

Doordat alleen de kippen de slachterij binnen hoeven te worden gebracht, wordt de druk op de hygiëne in de slachterij sterk verlaagd. Ook zullen er geen vuile kratten of containers meer in de slachterij komen, waardoor in de slachterij ook geen grote wasinstallatie meer benodigd is. Dit bespaart veel ruimte in de slachterij.

Foto’s

Folder