Wohlbefinden

Peer System sorgt für eine beträchtliche Verbesserung des Wohlbefindens von Tier und Mensch:

 • Verbeterde kwaliteit van het eindproduct: door minder beschadigingen worden verliezen tot een minimum teruggebracht.
 • Minder fysieke belasting van medewerkers: uw personeel hoeft geen zwaar fysiek werk meer te verrichten.
 • De kippen worden machinaal gevangen en niet bij de poten opgepakt. Door dit rustige vangproces worden beschadigingen zoals pootbreuken, vleugelbreuken en borstbeschadigingen tot een minimum teruggebracht.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van kratten of containers. Ook dit draagt bij aan een sterke vermindering van het aantal beschadigingen tijdens het vangen.
 • Kippenvangers worden machine-operators en hoeven geen zwaar werk meer te verrichten.
 • Tijdens het transport bevinden de kippen zich in een geventileerde omgeving. Hierdoor wordt hittestress vermeden en hebben de kippen altijd voldoende zuurstof.

Laden

Door de speciaal voor Peer System uitgevoerde vangmachine, de ChickenCat, kunnen kippen machinaal gevangen worden. Het machinaal laden van kippen heeft enorm veel voordelen ten opzichte van het oppakken van de kippen bij de poten tijdens het vangen:

 • De kippen raken niet gestrest tijdens het vangen en blijven rustig zitten.
 • Grote efficiëntie: bij gebruik van twee shuttles en één vangmachine kunnen 9.000 kippen per uur worden gevangen en geladen.
 • Beduidend minder beschadigingen van de dieren door de extreem rustige manier van vangen.
 • Aanzienlijke verlaging van fysieke belasting van uw medewerkers. Kippenvangers zijn nu machine-operators.
 • Door een efficiënt ingebouwd weegsysteem in de shuttles, is het geladen gewicht exact bekend.
 • Verlaging van de arbeidskosten. Er zijn slechts vier mensen nodig voor het vang- en laadproces.

Transport

De trailers van Peer System zijn speciaal voor het vervoeren van levende kippen ontworpen. De gesloten vrachtwagens zijn voorzien van een eigen stroomvoorziening zodat de ventilatie altijd zorgt voor voldoende frisse lucht bij de kippen.

 • Geen hittestress: de mechanische ventilatie tijdens transport zorgt voor voldoende frisse lucht, niet alleen tijdens het rijden, maar ook bij stilstand in de file of bij het lossen bij de slachterij.
 • Voldoende ventilatie, ook tijdens vervoer op warme of koude dagen. Stilstand en oponthoud tijdens het transport vormen geen risico voor extra uitval.
 • De vrachtwagen is voorzien van een GPS-systeem. Bij temperatuuroverschrijding wordt automatisch een SMS-alert uitgestuurd.
 • De oplegger kan dienen als buffer vóór het lossen bij de slachterij: het klimaatsysteem blijft werken, ook bij stilstand.
 • De kippen worden direct op tien beweegbare vloeren geladen, waardoor er geen kratten en/of containers nodig zijn.
 • Minder onderhoudskosten doordat er geen gebruik wordt gemaakt van kratten of containers.
 • Maximaal 18.000 kilo aan kippen kunnen in één keer worden vervoerd.
 • Peer System voldoet aan de wettelijke minimale ruimte per kip (160cm²/kg) tijdens het vervoer.
 • Het totale gewicht van een geladen vrachtwagen inclusief truck blijft onder de 40.000 kilo en blijft daarmee ruim onder het wettelijk toegestane maximumgewicht.

Lossen

Het lossen van de kippen in de slachterij gaat via een op hoogte verstelbare transportband. Door twee vrachtwagens naast elkaar te plaatsen is de aanvoer van kippen in de slachterij  gewaarborgd. Ook tijdens het omschakelen van de ene naar de andere vrachtwagen.

 • Betere hygiëneomstandigheden: alleen de kippen hoeven de slachterij binnen gebracht te worden, niet de kratten en/of containers.
 • Ruimtebesparing in de slachterij: doordat er geen kratten of containers de slachterij worden binnengebracht is daarvoor geen ruimte nodig.
 • Minder technische machines nodig: de kippen worden direct van de vrachtwagen via een transportband in de slachterij gebracht. Hierdoor zijn er geen (ont)stapelaars of vorkheftrucks nodig.
 • Minder personeel nodig: er is één operator nodig in de aankomsthal voor het uitladen van de kippen.
 • Instelbare snelheid: het lossen van de kippen is op snelheid instelbaar en kan dus aangepast worden op de snelheid van de slachtlijn.
 • Parallel lossen: het lossen kan plaatsvinden parallel aan het bestaande systeem, zodat men langzaam kan overschakelen naar 100% Peer System.
 • Geen lege haken aan de slachtlijn: door twee trailers naast elkaar te plaatsen kan de aanvoer van kippen ononderbroken plaatsvinden.

Reinigen

Het reinigen van de vrachtwagen in een speciaal daarvoor ingerichte wasplaats.

 • De trailers worden volledig gereinigd en gedesinfecteerd door een innovatief halfautomatisch wasproces.
 • De trailers worden in een daarvoor speciaal ingerichte wasplaats gereinigd.
 • Het reinigen wordt door één medewerker verricht middels een semiautomatische hydraulisch gestuurde wasmachine.
 • De slimme waterhuishouding zorgt voor een besparing van schoon water tijdens het reinigingsproces.
 • Door gebruik te maken van het ventilatiesysteem kunnen de trailers eenvoudig worden gedesinfecteerd.
 • Door het ventilatiesysteem kunnen de trailers snel gedroogd worden, zodat de kippen altijd in een droge omgeving worden geladen.